show adminpanel

Recent

Home

Welkom op deze website ‘Elien in Azië’. Op deze site vindt u informatie over het werk van Elien in Pakistan.

Elien is uitgezonden naar Lahore (Pakistan). Zij werkt als maatschappelijk werker bij een school, Care Channels International Pakistan. Veel vrouwen in Pakistan hebben te maken met schrijnende problemen, zo ook de leerkrachten en moeders van leerlingen van deze school. Elien voert gesprekken om hen te helpen beter met hun problemen om te leren gaan. In de gesprekken benadert Elien de problemen vanuit bijbels perspectief en versterkt zo de Bijbelkennis bij de vrouwen. En zij probeert hen erop te wijzen hoe belangrijk het is om een levende relatie met God te hebben. Daarnaast heeft zij in de buurt contacten met moslimvrouwen met wie ze ook gesprekken voert over verschillende onderwerpen. Haar drijfveer om dit werk te gaan doen, is Gods liefde te laten zien en over Jezus Christus te vertellen aan mensen die Hem niet kennen.

Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten.

Jesaja 55: 8 en 9

Op de hoogte blijven per e-mail?
Abonneer u en ontvang elke keer een e-mail als Elien een weblog heeft geschreven! Klik hier voor meer informatie.